Bilangan Alam oleh Ian Stewart

Buku yang sedang dikaji Nature's Numbers oleh Ian Stewart patut dibaca oleh satu dan semua. Ian Stewart adalah penulis lebih dari enam puluh buku. Dalam gaya yang sangat jelas ia menjelaskan matematika rumit yang ditemukan di alam kepada orang awam. Dia menulis kolom 'Rekreasi Matematika' yang terkenal di majalah terkenal …

Continue reading